โครงการโต๊ะอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองมะขาม ตำบลบึงปลาทู เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีเด็กนักเรียน 67 คน ครู 8 คน

0
103

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 กำนันสุวิทย์ พิลึก กำนันตำบลบึงปลาทู พร้อมด้วยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบึงปลาทู คุณนงลักษณ์ พิลึก   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปลาทู/ประธานสตรีอาสาอำเภอบรรพตพิสัย โดยมีคุณพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ ประธานชมรม FC   สัญญาใจคนไทยไม่ทิ้งกัน เป็นผู้ประสานงานโครงการโต๊ะอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองมะขาม ตำบลบึงปลาทู เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีเด็กนักเรียน 67 คน ครู 8 คน