อำเภอเมืองร้อยเอ็ด-นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เวลา 11.30 น.วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เป็นประธาน เลี้ยงอาหารกลางวัน เด็กพิเศษ ร.ร.บ้านป่าบาก ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยเครือข่ายหน่วยงาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ดหัวหน้าส่วนราชการ นางสาวศิริ์ดาวัลย์ สรารัมย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ดแม่บ้านมหาดไทยและกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนท้องที่ท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้าน *//ต่อเนื่อง 12.30 น. เยี่ยมผู้ด้อยโอกาส ตำบลรอบเมืองต่อ**ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ของใช้ที่จำเป็น และเงินช่วยเหลือ เบื้องต้นให้ นายวรวิทย ์อิศรานุวัฒน ์บ้านเลขที่ 202 หมู่ที่ 14 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ด้อยโอกาสผู้พิการมีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ครอบครัวดังกล่าวซึ่งมี นางพัชรี ทิพนัส ผอ.รพ.สต.บ้านแก่นทราย ร่วมให้การต้อนรับ

ณ บ้านแก่นทราย หมู่ที่ 14 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

//////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม:: ภาพ/ข่าว
ผู้สื่อข่าวสำนักข่าว.ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด