26/4/62/จ.ราชบุรี/ข่าว อำเภอจอมบึง จ.ราชบุรี จัดงานเขาประทับช้างเทรล ครั้งที่ 31
นายประยงค์ จันทเต็ง นอภ จอมบึง ร่วมประชุมองค์กรจัดงาน โครงการเขาประทับช้างเทรล ปี 2562 ครั้งที่ 31 รอบแรก
วิ่งเขาประทับช้าง ระหว่างวันเสาร์ที่ 15-วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 62 ณ สวนพฤกษศาสตร์บ้าน
จอมบึง กว่า 70 หน่วยงาน แข่งขัน มี 4 ระยะทาง 10กม/21กม/32กม/50กม โดยมี ผศ ดร โสภณ พวงสุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง เป็นประธาน /ผศ จิรศักดิ์ เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ เลขานุการมูลนิธิฯ อาจารย์ณรงค์ เทียมเมฆ ที่ปรึกษา สสส /นพ กมิล
ปั้นประสงค์ ที่ปรึกษา รพ กรุงเทพ-เมืองราช หัวหน้าส่วนราชการ ทีมงานอุทยานป่าไม้ทหาร ตำรวจ อปท กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน .

ประวิทย์ ลิ้มเจริญ จ.ราชบุรี