นายปราการ วิบูลย์วัฒนกิจ ประธานมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญครั้งที่ 4 สมัยที่ 30 โดยมีวาระในการประชุมในครั้งนี้เรื่องประธานแจ้งเพือทราบการดำเนินกิจการของมูลนิธิฯสถานะการเงินของมูลนิธิ สืบเนื่องเช่นการก่อสร้างศาลาที่พักโดยสาร การปรับปรุงสุสานเก่า และสุสานใหม่ การจัดทำเสื้อโปโลตราสัญลักษณ์มูลนิธิฯการซ่อมแซมแท่นตั้งพระพุทธรูปที่ถูกน้ำท่วมและตั้งแท่นเพิ่มเติมด้านข้างอีก 2 หลัง การจัดซื้อเครื่องดนตรีดุริยางค์โรงเรียนประชานุเคราะห์ วาระการพิจารณาเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงานมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ การจัดซื้อรถบัสบริการรับส่ง นักเรียนโรงเรียนประชานุเคราะห์ การปรับปรุงโรงอาหารโรงเรียนประชานุเคราะห์ การปรับปรุงห้องสุขาด้านข้าง โรงอาหาร การปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนประชานุเคราะห์ การขออนุมัติการปรับปรุงอาคารคุณธรรม โดยเริ่มเปิดประชุมเมื่อเวลา 19:20 นของวันที่ 25 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์….