น.ส ปราณีต เลิศสงคราม นายกอบตเขาชนกันร่วมกับกองกำลังรักษาความสงบ ช.พัน 4 ลงพื้นที่ “สำรวจความเสียหายและช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ในเขตตำบลเขาชนกัน”
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกันจังหวัดนครสวรรค์ โดยคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.เขาชนกัน และทหาร ช พัน 4 ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ที่ผ่านมามีลมพายุอย่ารุนแรงทำให้บ้านเรือนเสียหายเป็นจำนวนมาก ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน ได้ดำเนินการสำรวจ และ ประมาณการความเสียหายจริง ทุกหลังคาเรือนเพื่อ ช่วยเหลือตามระเบียบของรัฐบาล โดยจะช่วยเหลือให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ร้อยละ 60% จากความเสียหายจริง