วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น ครอบครัวเกษตรธรรม โดยนางสาววณี เกษตรธรรม อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสุราษฎร์ธานี นางวรรณา วิพลชัย อัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนคุณพ่อวิวัฒน์ เกษตรธรรม (ผู้วายชนม์) บริจาคเงินพ่อวิวัฒน์ เกษตรธรรม (ผู้วายชนม์) ให้ทำบุญเป็นครั้งสุดท้าย สมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) โดยนายแพทย์อภิชาต วิสิทธิ์วงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รับมอบ

0
156
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น ครอบครัวเกษตรธรรม โดยนางสาววณี เกษตรธรรม อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสุราษฎร์ธานี นางวรรณา วิพลชัย อัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนคุณพ่อวิวัฒน์ เกษตรธรรม (ผู้วายชนม์) บริจาคเงินพ่อวิวัฒน์ เกษตรธรรม (ผู้วายชนม์) ให้ทำบุญเป็นครั้งสุดท้าย สมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) โดยนายแพทย์อภิชาต วิสิทธิ์วงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รับมอบคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ขออนุโมทนาบุญ ขอให้คุณพ่อวิวัฒน์ เกษตรธรรม (ผู้วายชนม์) มีความสุขในสัมปรายภพ และขอให้ครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรงค่ะ
……………………..
ท่านที่ประสงค์จะทำบุญในโอกาสพิเศษต่างๆ ติดต่อได้ที่ ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 056-219888 ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าค่ะ
แหล่งข่าว งานประชาสัมพันธ์ / ภาพข่าวงานเวชนิทัศน์