ปทุมธานี WE CARE CSR CAMPAIGN 2019 โครงการปลูกจิตสำนึกเยาวชนให้รักและรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยง ในปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาสัตว์ถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะกำลังเพิ่มจำนวนมากขึ้น ในขณะที่สัตว์ถูกทอดทิ้งอยู่แล้วก็ยังไม่ได้รับการดูแลและมีการจัดการปัญหาได้อย่างเต็มที่ WE CARE CSR CAMPAIGN 2019

0
83

ปทุมธานี WE CARE CSR CAMPAIGN 2019 โครงการปลูกจิตสำนึกเยาวชนให้รักและรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยง
ในปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาสัตว์ถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะกำลังเพิ่มจำนวนมากขึ้น ในขณะที่สัตว์ถูกทอดทิ้งอยู่แล้วก็ยังไม่ได้รับการดูแลและมีการจัดการปัญหาได้อย่างเต็มที่ WE CARE CSR CAMPAIGN 2019 โครงการ ปลูกจิตสำนึกเยาวชนให้ รักและรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยง #เพราะเราแคร์ #ถ้ารักน้องจริงอย่าทิ้งน้องนะ เป็นโครงการสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ที่เลี้ยงสัตว์เกิดความรับผิดชอบต่อชีวิตสัตว์ทุกตัวที่นำมาเลี้ยง นอกเหนือจากการให้ความรักและการเอาใจใส่ดูแล ไม่ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยง ไม่ทอดทิ้งหรือนำไปปล่อยตามที่ต่างๆ เพื่อลดจำนวนสุนัขและแมวจรจัด เพื่อเป็นการแก้ปัญหาสัตว์เลี้ยงถูกทอดทิ้ง จนกลายเป็นภาระแก่สังคมให้หมดไปอย่างจริงจัง
นางสาวอารียา วุฒิเสน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อารียา สปา ไทยแลนด์ จำกัด บริษัทที่ปรึกษาธุรกิจ สปาและการตลาดดิจิตัล ผู้ริเริ่มและเป็นผู้จัดโครงการ WE CARE CSR CAMPAIGN 2019 โครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกเยาวชนให้ รักและรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยง #เพราะเราแคร์ #ถ้ารักน้องจริงอย่าทิ้งน้องนะ กล่าวว่า “โครงการนี้เกิดแรงบันดาลใจมาจากความรักความผูกพัน ที่มีต่อน้องหมา น้องแมว เนื่องจากตนเองเป็นคนที่รักสุนัข อุปการะและดูแลสุนัขหลายตัว ซึ่งทุกตัวก็คือสุนัขข้างทาง ที่ถูกทอดทิ้ง บางตัวบาดเจ็บและพิการจากการโดนรถชนและมีคนทำร้าย การได้แก้ไขปัญหาสุขภาพ ของสุนัขของตนเอง สุนัขเพื่อนบ้าน รวมไปถึงสุนัขและแมวของผู้อื่น การมีปัญหาการขัดแย้งของสุนัขที่ตนเองเก็บมาเลี้ยง กับสุนัขเพื่อนบ้านตลอดเวลา การเห็นตัวอย่างของกลุ่มคนรักสัตว์ และมูลนิธิต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัด การได้เห็นภาพสัตว์ถูกทำร้ายจากสังคมออนไลน์ และสื่อต่างๆ เกิดขึ้นทุกวัน และตลอดเวลา จากการศึกษาและเฝ้าดูสถิติของจำนวนสัตว์จรจัดเหล่านี้ เพิ่มปริมาณขึ้นทุกปีอย่างน่าตกใจ ในขณะเดียวกันปัญหาความขัดแย้งของคนเลี้ยงสัตว์และคนที่ไม่เลี้ยงสัตว์ ก็ทวีความรุนแรงขึ้น ทำให้ภาระของสังคมก็เพิ่มมากขึ้นตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก “คนเลี้ยงสัตว์” บางคน “ขาดความรับผิดชอบ” ต่อสัตว์เลี้ยงของตัวเอง จึงเป็นที่มาของโครงการ WE CARE CSR CAMPAIGN 2019 โครงการนี้เกิดขึ้นได้จากการร่วมแรงร่วมใจ ของนักธุรกิจ องค์กรต่างๆ และบุคลจากหลากหลายอาชีพ ที่เลี้ยงสุนัขและแมว ด้วยหัวใจ ความรักและรับผิดชอบ รวมไปถึงองค์กรช่วยเหลือสัตว์ ประธานเดอะโฮป ไทยแลนด์ สถาบันบ้านครูนิติพัฒน์ เก้าอาร์ท สยาม ประชาชนอาสาไซเบอร์ ฯลฯ ที่ให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือกิจกรรมโครงการ เพื่อเป้าหมายเดียวกัน คือ “การแก้ไขปัญหาสังคมร่วมกัน ”
โครงการนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการกระตุ้น สังคมและรณรงค์ให้ประชาชนคนไทยผู้ที่เลี้ยงสัตว์ และเยาวชนที่กำลังจะเติบโตเป็นอนาคตของชาติที่รักสัตว์ ได้ตระหนักถึงความรัก ความผูกพัน ความสำคัญทั้งของคนและสัตว์เลี้ยง การดูแลสัตว์เลี้ยงของตัวเองอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ทอดทิ้งสัตว์เลี้ยงตนเอง ให้ตกเป็นภาระของผู้อื่นและสังคม ร่วมกันสอดส่องและต่อต้านการทารุณกรรมสัตว์ในทุกรูปแบบ ศึกษาและสนับสนุนกฎหมายคุ้มครองสวัสดิการสัตว์ รักษาสิทธิ์ของสัตว์ที่เค้าพึงได้.. การทำความเข้าใจพร้อมให้ความรู้แก่เยาวชน ทั้งกลุ่มคนรักสัตว์และไม่รักสัตว์ ให้ถ้อยทีถ้อยอาศัย เห็นอกเห็นใจ สามัคคีและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เราจึงเน้นการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกด้าน “การให้ความรักและความรับความชอบต่อสัตว์เลี้ยง” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางในการแก้ปัญหาการลดจำนวนสุนัขและแมวจรจัดในปัจจุบัน และในอนาคต รวมถึงปัญหาการทารุณกรรมสัตว์ให้หมดไปจากสังคม” อีกทั้ง โครงการ WE CARE CAMPAIGN 2019 ยังเป็นศูนย์กลางระหว่างภาครัฐและเอกชนดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการช่วยเหลือ ให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ที่เลี้ยงสัตว์ จำนวน 53.27% ของประชากรไทยทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นไปที่เยาวชน ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์พลังเชิงบวก เพื่อกระตุ้นคนเลี้ยงสัตว์ในสังคมให้มีจิตสำนึกในความรักและความรับผิดชอบ “สร้างตัวอย่างที่ดีให้เป็นแบบอย่างและบอกต่อ คนในครอบครัว” สำหรับกิจกรรมหลักของโครงการประกอบด้วย โครงการภาพถ่าย WE CARE IDOL ของเหล่าเซเลบริตี้ บุคคลมีชื่อเสียงในสังคมจากหลายอาชีพ ร่วมถ่ายภาพโปสเตอร์คู่กับสัตว์เลี้ยงแสนรัก เพื่อรณรงค์ให้ผู้คนหันมารักและไม่ทอดทิ้งสัตว์เลี้ยงของตนเอง ในโครงการนี้ จำนวน 99 คน เช่น คุณเชน รัชชานนท์ กีรติมณีกุล, คุณบุญญาดา กฤติยะโชติกุล, น้องปริม อิสรีย์ กฤติยะโชติกุล, คุณจาตุรนต์ ธนะปุระ, คุณณรงค์วิท ทองเนตร เป็นต้น เพื่อจัดโชว์ในงานแสดงภาพถ่าย WE CARE IDOL PHOTO EXHIBITION 2019
ส่วนกิจกรรมสำหรับเยาวชนกับสัตว์เลี้ยง อาทิ การประกวดเรียงความระดับประถม การประกวดภาพถ่ายในระดับมัธยม และการประกวดหนังสั้นระดับอุดมศึกษา, We Care work shop จัดอบรมฟรี การให้ความรู้เบื้องต้นในการเลี้ยง การดูแลสุนัขและแมวจากสัตวแพทย์ และผู้เชียวชาญ เรื่องอาหาร สุขอนามัย จิตวิทยา รวมถึงด้านกฎหมายคุ้มครองสัตว์, การประกวด Mr.We Care 2019 เพื่อเฟ้นหาตัวแทนคนรุ่นใหม่กับสัตว์เลี้ยงแสนรักคู่ใจ เพื่อเป็นตัวแทนของโครงการ WE CARE CAMPAIGN 2019 ในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ในปีนี้ และเป็นต้นแบบของ Mr.We Care ในปีต่อไป อีกทั้งยังมีบูธแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง และกิจกรรมอื่นๆ ที่คนรักสัตว์พลาดไม่ได้อีกมากมาย ซึ่งรายได้จากการจัดกิจกรรมส่วนหนึ่ง โครงการจะร่วมสมทบทุนมอบให้แก่ คุณพีระบุญ เจริญวัย ประธานเดอะโฮปไทยแลนด์ เพื่อใช้ใน “การก่อตั้งมูลนิธิเดอะโฮปไทยแลนด์และสร้างศูนย์พักพิงสัตว์ฉุกเฉิน” สำหรับการช่วยเหลือเบื้องต้นของสุนัขและแมวที่ต้องการความช่วยเหลือ เพือตรวจ รักษาร่างกายและพักฟื้น รอการส่งต่อไปโรงพยาบาลหรือรอการคัดเลือกบ้านใหม่ที่ เหมาะสมต่อไป เพื่อเป็นต้นแบบของ ศูนย์พักพิง ฉุกเฉิน ที่ได้มาตรฐาน และเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิต และสวัสดิการของสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

CR. ภาพ-ข่าว พี่อนันต์ ปทุมธานี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก