ปทุมธานี ภรรยาท่านเอกอัครราชทูตสวีเดน ประจำประเทศไทยได้เข้าดูงานการรีไซเคิลของบริษัท ปราบขยะรีไซเคิล จำกัด

0
66

ปทุมธานี ภรรยาท่านเอกอัครราชทูตสวีเดน ประจำประเทศไทยได้เข้าดูงานการรีไซเคิลของบริษัท ปราบขยะรีไซเคิล จำกัด
วันที่ 14 เม.ย. 62 สถานทูตสวีเดนโดยภรรยาท่านเอกอัครราชทูตสวีเดน ประจำประเทศไทยได้เข้าดูงานการรีไซเคิลขยะของประเทศไทย โดยมีนายธีรวงศ์ สรรค์พิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปราบขยะรีไซเคิล จำกัดให้การต้อนรับ และบรรยายถึงกระบวนการรีไซเคิลขยะ
ซึ่งในการบรรยายนายธีรวงศ์ ได้ให้ความเห็นต่อนโยบายภาครัฐว่าประเทศไทยควรเปิดให้มีการนำเข้าพลาสติก และขยะรีไซเคิลที่ไม่เป็นอันตรายได้อย่างเสรี เพราะจะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการรีไซเคิลของโลก โดยยกตัวอย่างถึงประเทศสวีเดนที่ยังต้องซื้อขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้เข้ามาเพื่อแปรรูปเป็นพลังงานในประเทศสวีเดน แต่ในประเทศไทยกลับมีเงื่อนไข และไม่ได้รับการสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐ
ภาครัฐควรสนับสนุน ผลักดันให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์การในการรีไซเคิลของโลก เพื่อโอกาสในการพัฒนาประเทศ สามารถส่งออกขยะที่ถูกแปรรูปกลายเป็นวัตถุดิบ เหมือนที่ปราบขยะได้ส่งออกขยะไปประเทศในกลุ่มยุโรป และแนวโน้มในการใช้ขยะรีไซเคิลเติบโตขึ้นเป็นอย่างมากทุกปี สาเหตุจากประเทศในกลุ่มยุโรปมีกฎหมายบังคับให้ผู้ผลิตต้องใช้พลาสติกที่ผ่านการรีไซเคิลแล้วเพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

CR. ภาพ-ข่าว พี่อนนันต์ ปทุมธานี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก