พลตรี มนัส แถบทอง ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ขอเชิญร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล
“สจว. มินิมาราธอน ครั้งที่ 2”
ISP MINI MARATHON 2019
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รายได้จากการจัดงาน ทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562
ณ ลานอเนกประสงค์ สะพานพระราม 8 กรุงเทพฯ
เส้นทางวิ่งปิดถนน 100% บนทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี (ขาออก)
อ่านรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.jogandjoy.run
โทรศัพท์ 02-7216009