อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษเรื่องพิษภัยของยาเสพติด ให้กับ อสม.ตำบลกลางแดด จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. นายวีระกร คำประกอบ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับเกียรติให้มาบรรยายปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาภัยใกล้ตัว ถ้าเรารู้ไม่เท่าทันเล่ห์เหลี่ยม ของนักค้ายาบ้าหรือยาเสพติดจะหลงไปเป็นเครื่องมือ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับ อสม. ตำบลกลางแดด ณ ห้องประชุมดารารัตน์ รพ.สต.บ้านกลางแดด จากนั้นได้ร่วมปลูกต้นไม้ (พยุง) โดยมี อสม.ต.กลางแดด ประชาชน ร่วมปลูกต้นไม้ ณ ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์