“ตม.2 เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม “ประชาคมข่าวสุวรรณภูมิ” เพื่อร่วมเป็นการแลกเปลี่ยนข่าวสาร และติดตามของสถานการณ์ภัยคุกคามที่อาจเกิดและส่งผลกระทบต่อความเรียบร้อยและภาพลักษณ์ของประเทศในห้วงเวลาประเทศไทยได้จัดพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก!!

0
67

“ตม.2 เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม “ประชาคมข่าวสุวรรณภูมิ” เพื่อร่วมเป็นการแลกเปลี่ยนข่าวสาร และติดตามของสถานการณ์ภัยคุกคามที่อาจเกิดและส่งผลกระทบต่อความเรียบร้อยและภาพลักษณ์ของประเทศในห้วงเวลาประเทศไทยได้จัดพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก!!

วันนี้ (วันพุธ ที่ 24 เม.ย.62) เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.เชิงรณ ริมผดี รอง ผบก.ตม.2 เป็นประธานการประชุม โดยมี พ.ต.อ.วันชนะ บวรบุญ รอง ผบก.ตม.2 พร้อมด้วย พ.ต.อ.เพลิน กลิ่นพยอม ผกก.สส.ปป.บก.ตม.2 และ พ.ต.อ.ศรีศักดิ์ พรหมบุญ ผกก.ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ฯ เข้าร่วมประชุม “ประชาคมข่าวสุวรรณภูมิ” เพื่อร่วมเป็นการแลกเปลี่ยนข่าวสาร และติดตามของสถานการณ์ภัยคุกคามที่อาจเกิดและส่งผลกระทบต่อความเรียบร้อย และภาพลักษณ์ของประเทศในห้วงเวลาประเทศไทยได้จัดพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4-6 พ.ค.62

โดยมีหน่วยงานในสังกัด บก.ตม.2,ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และสายการบิน ที่ปฏิบัติหน้าที่ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยการประชุมได้ใช้ระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ร่วมกับด่าน ตม.ทอ. ในสังกัด บก.ตม.2 เพื่อร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยทางผู้จัดการประชุมได้เชิญผู้แทนจากสำนักข่าวกรอง คุณ เลอพันธ์ สุวรรณวัฒนา นักการข่าวชำนาญการ เป็นวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้สถานการณ์อาชญากรรมข้ามชาติ!!

#ขอขอบคุณพ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล รอง ผบก.ฯ/โฆษก บก.อก.สตม.!!เอื้อเฟื้อข้อมูลข่าวสาร!!

############################