ตำรวจภูธรนราธิวาสเจ้งโชว์ผลการจับกุมคดีป่าไม้ ห้วงเดือน เมษายน 2562

0
42

ตำรวจภูธรนราธิวาส ชี้แจงผลการจับกุมคดีป่าไม้ ห้วงเดือน เมษายน 2562
พล.ต.ต.ดุษฎี ชูสังกิจ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส เผย ผลการจับกุมคดีเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในห้วงเดือน เมษายน 2562 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ว่า เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง คสช.ที่ 64/2557 และคำสั่ง ที่ 66/2557 และนโยบายของรัฐบาล ในการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกและตัดไม้ทำลายป่า ในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ซึ่งในส่วนพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาส มีคดีเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 คดี ประกอบด้วย
1.พื้นที่บ้านวังทอง หมู่ที่ 4 ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เป็นคดีตัดไม้ 1 คดี เหตุเกิดวันที่ 2 เมษายน 2562 ตรวจพบของกลาง ไม้หลุมพอ 50 แผ่น ปริมาตร 1.11 ลบ.ม., ไม้ตะเคียนชันตาแมว 31 แผ่น ปริมาตร 0.28 ลบ.ม. อยู่ในระหว่างขั้นตอนการสอบสวน
2.พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบูเก๊ะตาเว แปลงที่ 1 ในเขตอุทยาน แห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี บ้านโผลง หมู่ที่5 ตำบลโตะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เป็นคดีตัดไม้ 1 คดี ตรวจพบของกลางไม้ตะเคียนชันตาแมว 1 ท่อน ปริมาตร 17.55 ลบ.ม. และไม้ตะเคียนชันตาแมวแปรรูปจำนวน 8 แผ่น ปริมาตร 0.46 ลบ.ม. ค่าความเสียหาย 396,400 บาท อยู่ในระหว่างขั้นตอนการสอบสวน
3.พื้นที่บ้านไอร์ลาตา 2 หมู่บ้านย่อยบ้านช้างเผือก หมู่ที่5 ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ตรวจพบคดีบุกรุก 1 คดี ตรวจพบ พื้นที่ป่าถูกบุกรุกแผ้วถาง จำนวน 4 จุด พื้นที่จำนวน 7 ไร่ 50 ตารางวา ค่าความเสียหาย 527,970 บาทอยู่ในระหว่างขั้นตอนการสอบสวน
4.พื้นที่บ้านกะลุบี หมู่ที่1 ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ตรวจพบคดีสิ่งแวดล้อม 1 คดี ผู้ต้องหา คือ นายวันชัย ไพพุฒ ตรวจพบของกลาง เครื่องสูบน้ำ 2 เครื่อง, ท่อ 2 เส้น, รางน้ำ 1 ราง และพรม 3 ผืน อยู่ในระหว่างขั้นตอนการสอบสวน
5.พื้นที่บ้านกะลุบี หมู่ที่1 ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ตรวจพบคดีสิ่งแวดล้อม 1 คดี ผู้ต้องหา คือ นายยุทธนา อุเซ็ง, นายอุสมาน เจ๊ะอารง และนายอภิชาต เจ๊ะยอ ตรวจพบของกลาง เครื่องสูบน้ำ 7 เครื่อง, ท่อ 2 เส้น, รางน้ำ 1 ราง และพรม 4 ผืน อยู่ในระหว่างขั้นตอนการสอบสวน
อย่างไรก็ตาม คดีเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ถือเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ให้ความสำคัญ โดยเร่งสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ กับผู้นำชุมชน และประชาชน เกี่ยวกับการห้ามบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน ทั้งนี้ผู้ที่ถือครองที่ดินทำกิน ในเขตพื้นที่ป่าสงวน ก่อนปี พ.ศ. 2557 ที่มีการประกาศของรัฐบาลอนุโลมให้ประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ที่มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่ดินทำกิน สามารถอาศัย ทำกินในที่ดินเดิมได้ แต่หลังจากมีประกาศจาก คสช. ฉบับดังกล่าวออกมาแล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปใช้ประโยชน์โดยเด็ดขาด หากตรวจพบจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันที ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส