จันทบุรี/สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวนำสมาชิกร่วมกิจกรรม ท่องเที่ยวรักษ์โลก รักษ์เจ้าหลาว ปล่อยกุ้งกุลาดำ เพิ่มทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี

0
89

จันทบุรี/สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวนำสมาชิกร่วมกิจกรรม

ท่องเที่ยวรักษ์โลก รักษ์เจ้าหลาว ปล่อยกุ้งกุลาดำ เพิ่มทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี

ที่ จันท์เจ้าหลาวรีสอร์ท ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี โดย นางสาว วณิชชา วัฒนะพงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีได้นำสมาชิกฯ ร่วมประชุมสามัญสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2562 โดยนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่ สมาชิกสมาคม ฯพร้อมกล่าวชื่นชมความเข้มแข็งของสมาคมที่มุ่งหวังส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี และขอให้สมาชิกร่วมกันรักษาความดี คุณภาพการบริการที่ไม่เร่งรีบในการแข่งขันทำธุรกิจจนก้าวกระโดด แต่เป็นไปในทิศทางที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และมีความสามัคคีเติมในส่วนที่ขาด ปรับลดในส่วนที่เกิน มุ่งเน้นอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นจุดขายการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี ซึ่งจังหวัดพร้อมสนับสนุนธุรกิจการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำคณะกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี และสมาชิกร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำทะเลจำนวน 250,000 ตัว พร้อมร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวรักษ์โลก รักษ์เจ้าหลาว การเล่นเกมส์เชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างความสนุกสนาน และความสมัครสมานสามัคคีในบรรยากาศที่เป็นกันเอง

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ทีมข่าวภูมิภาค
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก