a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg 2f6453e08ff89a755590b4f879277842.jpg 424b445a3cd1b494ce0492b83edc7943.jpg

พิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล อำเภอเมืองพิษณุโลก , พ.ท.ศักดิ์นรินทร์ อัชวนันท์ ผบ.ม.พัน.9 พล.ร.4 , นายพชร ศศิชาชยามร หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ และการจัดการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก , นายสุธี ชำนาญจิตร ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง , ผู้แทนเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก , นายสุทธิวัตติ์ ต่ายวัลย์ นายก อบต.บึงพระ , นายกังวล นาคท่าโพธิ์ กำนัน ต.บึงพระ , ผู้ใหญ่บ้าน , จิตอาสา ในพื้นที่ ลงพื้นที่  เพื่อตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่บ้านไผ่ล้อม คือ รายนางลิ้นจี่ ปิ่นเกล้า บ้านเลขที่ 99/5 หมู่ 5 ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก ซึ่ง ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฝนและลมแรงในช่วงค่ำที่ผ่านมา ทั้งนี้ ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค และวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนแก่ผู้ประสบภัยเป็นการเบื้องต้น แล้วกำนันผู้ใหญ่บ้านและนายก อปท ได้ลงสำรวจความเสียหายและเข้าให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ปรีชา นุตจรัส ราย งาน ข่าว