จังหวัดนนทบุรีจัดพิธีส่งขบวนเรือ และพิธีอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ไปยังจังหวัดปทุมธานี

0
62
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

จังหวัดนนทบุรีจัดพิธีส่งขบวนเรือ และพิธีอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ไปยังจังหวัดปทุมธานี

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.09 น. ณ วัดกู้ อำเภอปากเกร็ด  ตามที่รัฐบาลได้กำหนดจัดงานฉลองกรุงธนบุรี 250 ปี และมอบหมายให้กองทัพเรือ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ” 250 ปี ตามรอยยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรี สู่อยุธยา นั้น

นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานใน พิธีอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพิธีส่งขบวนเรือ ฯ โดยมี พลเรือโท กาญจน์ ดีอุบล รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี อัยการจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนนทบุรี นายอำเภอปากเกร็ด ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรปากเดร็ด นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
ข่าว : พรหมพร pr.nont