เมื่อ 22 เม.ย. 62, 1730 – 1830 เกิดเหตุลมกรรโชกแรง ในพื้นที่ บ้านห้วยสอน หมู่ที่ 5 ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา จว.น.น. เป็นเหตุให้บ้านเรือนราษฎรในพื้นที่ ได้รับความเสียหายขั้นต้นประมาณ 30 หลังคาเรือน หน่วยได้จัดกำลังพลเข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อประเมินความเสียหาย และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การช่วยเหลือต่อไป รายละเอียดจะรายงานให้ทราบต่อไป