หนองคาย ทุกภาคส่วนร่วมกันรดน้ำดำหัวขอพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562
วันที่ 22 เม.ย. 2562 ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย หลังเดิม เขตเทศบาลเมืองหนองคาย ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,หน่วยงานรัฐวิสาหกิจพ่อค้า และประชาชนชาวหนองคาย ได้ร่วมกันรดน้ำดำหัวขอพร นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และนางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยมี นายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้เป็นตัวแทนกล่าวอวยพรและขอพร
สำหรับกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่า ฯ ที่ส่วนราชการในจังหวัดหนองคายจัดขึ้น จะจัดเป็นประจำทุกปี เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย และเพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของเหล่าข้าราชการสังกัดจังหวัดหนองคาย
ส่วนบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสนุกสนาน ทั้งนี้หน่วยงานราชการ ได้มีการจัดเตรียมซุ้มอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการผู้มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย นอกจากนั้นทางเทศบาลเมืองหนองคายได้นำรถดับเพลิงมาฉีดน้ำให้กับพี่น้องประชาชนได้คล้ายร้อน
ด้านนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้กล่าวให้พรผู้ที่มารดน้ำดำให้ทุกคนให้มีความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง มีความสุขประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนา เจริญก้าวหน้าในสิ่งที่หวังไว้ทุกประการ