“รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม เยี่ยมชมบอร์ดนิทรรศการของศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สํานักงานตํารวจแห่งชาติ!!

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 9:00 น พลอากาศเอกปะจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม เยี่ยมชมบอร์ดนิทรรศการของศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

โดยมีพลตำรวจตรีนิธิธร จินตกานนท์ ผบก.จร./ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศปอส.ตร. /ต้อนรับแนะนำแอพพลิเคชั่นของ ของศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.ตร)ซึ่งเป็นการประมวลผลการดำเนินงานของทางกระทรวงยุติธรรมตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมาตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อสร้างความเชื่อมโยงในการสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมไทยในหัวข้อพัฒนาองค์กรในกระบวนการยุติธรรม!!

#ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี!!