“ตม.จว.เชียงใหม่!! ลุยตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว การอยู่เกินกำหนดอนุญาต (overstay)สถานสุ่มเสี่ยงการค้ามนุษย์และประชาสัมพันธ์ มาตรา 38 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง!!

0
83

“ตม.จว.เชียงใหม่!! ลุยตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว การอยู่เกินกำหนดอนุญาต (overstay)สถานสุ่มเสี่ยงการค้ามนุษย์และประชาสัมพันธ์ มาตรา 38 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง!!

วันนี้ (20 เม.ย. 2562) เวลาประมาณ 20.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.พงศ์อานันท์ คล้ายคลึง ผบก. ตม.5,พ.ต.อ.พิชญา บุญขจร,พ.ต.อ. เอกกร บุษบาบดินทร์ รอง ผบก.ตม.5, พ.ต.อ.โกเมน สุภาพ ผกก.ตม.จว. เชียงใหม่,พ.ต.ท.ฐิติวัฒน์ ฤชานุกูล รอง ผกก.ตม.จว.เชียงใหม่ และ พ.ต.ท.สาธิต สุตันทวงษ์ สว.ตม.จว. เชียงใหม่
ได้สั่งการให้สืบสวนปราบปราม ตม.จว.เชียงใหม่ ออกสืบสวนหาข่าวคนต่างด้าวทำผิดกฎหมายและออกตรวจสอบสถานที่สุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ,พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฯ,พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ผลการปฏิบัติมีดังนี้

1.ตรวจสอบ ร้านสายมาว สั่งมา คาราโอเกะ เลขที่ 294/7 ถ.เวียงพิงค์ ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จว. เชียงใหม่ พบ น.ส.นภาพร แซ่เฒ่า อายุ 22 ปี แสดงตัวเป็นผู้ดูแล จึงได้ขออนุญาตตรวจสอบการใช้แรงงานภายในสถานที่ดังกล่าว ผลการตรวจสอบพบพนักงานคนไทยจำนวน 2 คน คนต่างด้าว 3 คน ตรวจสอบเอกสารประจำตัว พบว่าถูกต้อง
2.ตรวจสอบ ร้านสกาย คาราโอเกะ เลขที่ 39/2-3 ถ.ศรีดอนไชย ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ พบ นายสรสิช สมสืบ อายุ 30 ปี แสดงตัวเป็นเจ้าของ ผู้ดูแล จึงได้ขออนุญาตตรวจสอบการใช้แรงงานภายในสถานที่ดังกล่าว ผลการตรวจสอบพบพนักงานคนไทยจำนวน 4 คน ตรวจสอบเอกสารประจำตัว พบว่าถูกต้อง
3.ตรวจสอบบริเวณตลาดอนุสาร ไนท์บาร์ซ่า ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ ไม่พบการกระทำผิดกฎหมายแต่อย่างใด

จึงได้ประชาสัมพันธ์ให้กับเจ้าของ/ผู้ดูแล ได้ทราบและเข้าใจถึงข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ ,พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฯ ,พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และหากพบบุคคลหรือสถานที่อันเป็นที่สุ่มเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันทีที่สายด่วน 1178 ทั้งนี้ได้กำชับไม่ให้รับเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี และแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเข้าทำงานโดยเด็ดขาด!!

#ขอขอบคุณพ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล รอง ผบก.ฯ/โฆษก บก.อก.สตม.!!เอื้อเฟื้อข้อมูลข่าวสาร!!

##############################