ด่วน จนท. เขตฯ ลำน้ำน่านฝั่งขวา เข้าดับไฟป่ากว่า 12 ชั่วโมง พบเสียหาย 45ไร่ ▪

วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2562 นายสัมพันธ์ ใจสุดา หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา จังหวัดแพร่และอุตรดิตถ์ สังกัด สบอ.13 (แพร่) ได้รายงานว่า เมื่อเวลา 02.20 -14.00 น. เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา และเจ้าหน้าที่จุดสกัดแม่จั๊วะ ติดตามสถานการณ์ไฟป่า บริเวณป่าห้วยประตูผา ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ พิกัด 47Q 06-25-427 E 19-88-130 N พื้นที่เสียหายประมาณ 145 ไร่ สภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณ สาเหตุคาดว่าเกิดจากการล่าสัตว์

ซึ่งในจุดนี้ได้ติดตามสถานการณ์มาตั้งแต่ในวันที่ 19 เมษายน 2562 สถานการณ์ไฟป่ายังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง ลุกลามและขยายวงกว้างมากขึ้น แต่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าระงับเหตุไฟหรือควบคุมไฟป่าได้ เนื่องจากเป็นพื้นที่สูงชันและได้นำกำลังคอยเฝ้าระวังและควบคุมติดตามสถานการณ์

ขอบคุณภาพข่าวจาก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา #ดับไฟป่า