จ.พังงา/น.อ.อภิชาต. วรภมร รอง.ผอ.รมน.พ.ง. น.อ.มนูญ. ขลุกเอียด รอง ผอ.สำนักความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ท้ายเหมือง เข้าจับกุมพืชกระท่อมในพื้นที่ ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง พังงา. จำนวน 226 ต้น นำ้หนักรวมประมาณ 3 ตัน

0
103

จ.พังงา/น.อ.อภิชาต. วรภมร รอง.ผอ.รมน.พ.ง. น.อ.มนูญ. ขลุกเอียด รอง ผอ.สำนักความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ท้ายเหมือง เข้าจับกุมพืชกระท่อมในพื้นที่ ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง พังงา. จำนวน 226 ต้น นำ้หนักรวมประมาณ 3 ตัน
อำเภอท้ายเหมืองได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม กอ.รมน.จว.พง.,ชป.รส.มทบ.45.,ป้องกันจังหวัดพังงา. สภ.ท้ายเหมือง.,หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าท้ายเหมือง.,กำนัน ชรบ.สมาชิก อส.เข้าตรวจสอบพื้นที่ลักลอบปลูกพืชกระท่อม หมู่ที่ 4 บ้านลำภี บริเวณปลายภี ตำบลลำภี เป็นทางเดินเท้าขึ้นเนินสูงชัน พบมีการลักลอบปลูกพืชกระท่อมอายุ แต่ 1 ถึง 7 ปี 3 ในหุบเนินเขาจุดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาหลักและป่าเขาลำรู่ แปลงที่ 1 พื้นที่ 1 ไร่ 24 ตารางวา จำนวน 87 ต้น มีขนำอยู่ในพื้นที่ 4 หลังแปลงงที่ 2 พื้นที่ 3 งาน 32 ตารางวา จำนวน 85 ต้น มีขนำอยู่ในพื้นที่ 1 หลังแปลงที่ 3 พื้นที่ 4 ไร่ 2 งาน 12 ตารางวา จำนวน 84 ต้น มีขนำอยู่ในพื้นที่ 1 หลังในที่เกิดเหตุไม่พบตัวผู้กระทำผิดจึงได้ร่วมตรวจยึดพืชกระท่อมส่งพนักงานสอบสวนสภ.ท้ายเหมืองดำเนินคดีต่อไป