a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

พายุถล่มเสียหายหนักที่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 19 เม.ย.62 เวลาประมาณ 21.00 น เหตุพายุฤดูร้อนในพื้นที่อำเภอกันทรวิชัย ทำให้พายุพัดบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างของราษฎรได้รับความเสียหายในพื้นที่ตำบลต่างๆ ดังนี้

1.ต.ท่าขอนยาง
2.ต.มะค่า
3.ต.ขามเฒ่าพัฒนา

ขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายและการช่วยเหลือเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ที่เกียวข้อง