หนองคาย – ทหาร กกล.รส.หนองคาย ร่วมกับกองร้อยร้อย อส.จ.นค. และ ตชด. 245 สร้างบ้านให้กับสองตายาย ให้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ที่บ้านเลขที่ 52 ซอยยายก้อน ชุมชนสามัคคี ตำบลหาดคำ อำเภอเมือง หนองคาย พ.ท.ภาษิต ประภาพักตร์ เสนาธิการ กกล.รส.จว.น.ค.,พร้อมด้วย ร.อ.จิรวัฒน์ แก้วจุพล นายทหารยุทธการ กกล.รส.จว.น.ค. และนายธวัธชัย กงเพชร บก.กองร้อย อส.จ. นค.ได้เป็นตัวแทนมอบบ้านให้กับครอบครัวนางจันทร์ เพ็ญสวัสดิ์ อายุ 66 ปี
สำหรับการดำเนินการก่อสร้างบ้านในครั้งนี้ กองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 ได้สนับสนุนกำลังพลชุดช่างดำเนินการก่อสร้างบ้านร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองร้อยร้อย อส.จ.นค. ตชด. 245 และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ช่วยกันดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ บนเนื้อที่ 87 ตารางวา หลังจากที่นางจันทร์ เพ็ญสวัสดิ์ อายุ 66 ปี ที่บ้านเลขที่ 52 ซอยยายก้อน ชุมชนสามัคคี ตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ได้เดินทางไปร้องที่ศูนย์ดำรงธรรม เพื่อให้หาแนวทางช่วยเหลือ เนื่องจากตนมีสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างลำบากและมีฐานะยากจนและถูกไล่ที่ให้ออกจากที่อยู่เดิม จึงได้ไปขอความช่วยเหลือและสร้างบ้านที่อยู่อาศัยให้ตนเอง ส่วนงบประมาณในการสร้างบ้าน ได้รับงบสนับสนุนจากเงินกองทุนซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และงบประมาณส่วนหนึ่งจากเจ้าของบ้าน
ด้านนางจันทร์ เพ็ญสวัสดิ์ กล่าวว่า ก็รู้สึกดีใจ ปลื้มใจ ขอบพระคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มาช่วยเหลือและร่วมกันดำเนินการสร้างบ้านจนแล้วเสร็จ ขอบคุณทหารเป็นที่พึ่งไม่ทอดทิ้งประชาชน (ฤาษีลภ / หอนองคาย)