……สนใจเที่ยวทะเลพัทลุงเรามีทางเลือกและเป็นข่าวดี นทท ประธานและคณะกรรมการบริษัทประชารัฐ
รักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม)​ จ.พัทลุง…..
นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว, และเลขานุการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.พัทลุง, อาจารย์มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา(ที่ปรึกษาชุมชน)​ ท่องเที่ยวทะเลสาบสงขลาตอนกลาง สัมผัสวิถีประมงสามน้ำ ชื่นชมหมู่เกาะต้องห้ามพลาด และร่วมทำกิจกรรมชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลเกาะหมาก

ส่งเสริมการการตลาด มุ่งเน้นกิจกรรมท่องเที่ยวของชุมชน
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ให้คนในชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชนเกาะหมาก ?
ท่องเที่ยวเเบบไทยๆ ?
☁ เรายังคงเอกลักษณ์เเบบบ้านๆตลอดไป
?สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้หลากหลายช่องทาง
?โทรต่อสายตรงถึงประธาน 093-6746786
ท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลเกาะหมาก