“ผกก.สน.เพชรเกษม พร้อมข้าราช การตำรวจ ร่วมประชุม กต.ตร.สน. เพชรเกษม ครั้งที่ 1/2562!!

วันนี้(19 เม.ย. 62) พ.ต.อ.วุฒิชัย ไทยวัฒน์ ผกก.สน.เพชรเกษม พร้อมข้าราชการตำรวจ ร่วมประชุม กต.ตร.สน.เพชรเกษม ครั้งที่ 1/2562 โดยมอบวางวัลผลการปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการ และมอบรางวัลข้าราชการตำรวจดีเด่นแต่ละฝ่ายเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่!!

#############################