ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานมอบบ้านให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยแก่ประชาชนผู้ประสบภัย
เมื่อวันที่ 5 พ.ย.61เวลา11.30.น  ณ บ้านเลขที่ 121/3 หมู่ที่ 1 บ้านฝายท่า ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นบ้านของนายทวน อินทร์กล่ำ สถานที่เกิดเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ 15 ก.ค.61  ทำให้ทรัพย์สินและที่อยู่อาศัยของครอบครัวนายทวน อินทร์กล่ำ ได้รับความเสียหายทั้งหลัง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายศักรินทร์ ทุมเสน นายอำเภอบางสะพาน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนสถาบันองค์กรพัฒนาชุมชน(องค์การมหาชน) ผู้บริหารองค์การภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ตลอดทั้งสื่อมวลชนและประชนชนมาร่วมพิธี

หลังเกิดเหตุอัคคีภัยแล้ว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงได้ประสานกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งได้เห็นชอบให้การช่วยเหลือแก่ผู้ประสบเคราะห์ ต่อมาประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงได้พิจารณามอบเงินสำรองจ่ายของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มีอยู่ทางจังหวัด ในการจัดหาวัสดุก่อสร้างบ้านเป็นจำนวนเงิน 33,000 บาท และประสานหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึกจัดชุดกำลังพลร่วมกันทำการก่อสร้างบ้าน ซึ่งได้ดำเนินก่อสร้างแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงได้ประกอบพิธีส่งมอบบ้านให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยในครั้งนี้

ด้วยพระเมตตาแห่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พสกนิกรชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทุกหมู่เหล่าจึงขอถวายพระพรให้พระองค์ทรงพระเจริญและน้อมถวายความจงรักภักดี ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรงพระเจริญ

พิสิษฐ์ รื่นเกษมข่าว จ.ประจวบคีรีขันธ์โทร0993396444