เรือนจำจังหวัดจันทบุรี จัดพื้นที่เรือนจำแลนด์ จันท์โมเดล เปิด 7 สถานี

0
80

เรือนจำจังหวัดจันทบุรี จัดพื้นที่เรือนจำแลนด์ จันท์โมเดล เปิด 7 สถานี

ฝึกอาชีพผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษ รองรับตลาดแรงงาน ลูกค้า ข้าราชการ ประชาชน นักท่องเที่ยวชื่นชอบอาหาร อร่อย ราคาถูก สถานที่สะอาด สวยงาม

(19 เม ย. 62)ที่บริเวณสี่แยกโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ถนนท่าแฉลบ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เรือนจำจังหวัดจันทบุรี ภายใต้การนำของนายชาญ วชิรเดช ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดจันทบุรีได้เปลี่ยนแนวคิด และ ปรับปรุงพื้นที่ว่างเปล่าบริเวณข้างเรือนจำจังหวัดจันทบุรี เป็นเรือนจำแลนด์ จันท์โมเดล ภายใต้ความร่วมมือของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี และภาคเอกชนเพื่อเป็นการเปิดโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ ปรับพฤติกรรม ของผู้ต้องขังที่หลงผิด โดยเฉพาะการปรับค่านิยมและพฤติกรรมของผู้ต้องขังที่ต้องโทษอยู่ในเรือนจำให้คำนึงถึงอาชีพสุจริตที่สร้างประโยชน์แก่ประชาชน และสังคม เป็นอีกหนึ่งโครงการนำร่องของเรือนจำจังหวัดจันทบุรีในการเตรียมพร้อมคืนคนดีสู่สังคม หลังพ้นโทษ จะได้ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หรือปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ที่ส่งผลเสียต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม โดยเบื้องต้นตอนนี้ได้เปิดให้บริการ “เรือนจัน ครัวไทย” ขายข้าวแกงราคาถูก และร้านอินสไปร์คาเฟ่ @ เรือนจันแลนด์ จำหน่ายกาแฟและเครื่องดื่มน้ำผลไม้ ฝึกอาชีพผู้ต้องขังที่สมัครใจเรียนรู้ก่อนพ้นโทษจะได้ออกไปประกอบอาชีพสุจริตและไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก รวมทั้งนิทรรศการคุกขี้ไก่ บรรยากาศของร้านสะอาด โอโถง ร่มรื่นโดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะเป็นสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ และ ผู้ต้องขัง อีกส่วนหนึ่งจะเป็นต้นทุนในการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่า ให้เป็น เรือนจันท์แลนด์ ตามที่ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดจันทบุรีวางแผนไว้ ซึ่งจะมีการให้บริการ ฝึกทักษะ อาชีพผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ ครอบคลุม 7 สถานีบริการ อาทิ เรือนจันครัวไทย / เรือนจัน T คาร์เฟ่ / เรือนจันสบายนวด / เรือนจัน กรีนเอ้าท์เล็ท / เรือนจัน พิพิธภัณฑ์ / เรือนจัน คาร์แคร์ เป็นต้น ซึ่งไม่ได้มุ่งหวังที่จะสร้างผลกำไรในการประกอบธุรกิจ แต่เป็นการส่งเสริม ให้โอกาส ผู้ที่หลงผิดและต้องโทษภายในเรือนจำได้ปรับทัศนคติ แนวคิด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ก่อนพ้นโทษและไปประกอบอาชีพสุจริต ไม่วกกลับไปทำผิดแล้วต้องเข้าเรือนจำอีก ซึ่งจะเป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดที่เพิ่มข้นอย่างมากมาย ทั้งนี้เรือนจำจังหวัดจันทบุรี ปัจจุบันมีจำนวนผู้ต้องโทษเพิ่มขึ้นจาก 1 พันกว่าคน เป็น 2,500 กว่าคน และคดีที่ถูกศาลตัดสินมากกว่าร้อยละ 80 เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ทั้งนี้การเปิดร้านจำหน่ายข้าวแกงราคาถูกภายใต้แบรนด์ เรือนจัน ครัวไทย และ ร้านอินสไปร์คาเฟ่ @ เรือนจันแลนด์ ของเรือนจำจังหวัดจันทบุรี เป็นที่ยอมรับของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป หลากหลายอาชีพผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามารับประทาน พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ ที่ผันตัวเองมาฝึกอาชีพในการบริการลูกค้า เป็นการสร้างโอกาส และกำลังใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คืนคนดีสู่สังคม ต่อไปในอนาคต รวมทั้งมีหน่วยงานต่าง ๆ มาศึกษาเรียนรู้เพื่อนำไปประยุกต์ขยายผลภายในหน่วยงานของตนต่อไปในอนาคต

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ทีมข่าวภูมิภาค
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก