ร้อยเอ็ด-อบต.โนนรัง ฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน AEC

0
76

ร้อยเอ็ด-อบต.โนนรัง ฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน AEC

  • วันนี้ เมื่อเวลา 09.00 น. วันศุกร์ที่(19 เมษายน 2562 )นายจงจิตดี จอมคำสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน AEC วันที่ 19 ถึง 28 เมษายน 2562 มีจำนวนนักเรียน ทั้ง 9 หมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ อย่างพร้อมเพียงกัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง,เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง,รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังร่วมบูรณาการงาน พร้อมอาจารย์ วิทยากรสอนภาษา จากต่างประเทศฝีมือมืออาชีพ มาร่วมฝึกสอนในครั้งนี้ ฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน AEC เพื่อส่งเสริมเด็กเยาวชน ในพื้นที่ตำบลโนนรัง ได้มีศักยภาพความรู้ความสามารถในด้านภาษา เพื่อบูรณาการการศึกษาแบบหลายมิติในชุมชนตำบลโนนรัง ยุคไทยแลนด์ 4.0

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

///////////////////// s«»news.101
ศรีไพร ทูลธรรม :: ภาพ/ข่าว
สื่อฯสำนักข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ด