สำนักข่าว: aec-tv-online1:  “กิจกรรมเข้าวัดวันธรรมสวนะไหว้พระสวดมนต์ “มีผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น!!!

0
143

สำนักข่าว: aec-tv-online1:

“กิจกรรมเข้าวัดวันธรรมสวนะไหว้พระสวดมนต์ “มีผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

วันศุกร์ที่(๑๙ เมษายน ๒๕๖๒)เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น.นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด นายบุรี ทิพนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด นายวีระศักดิ์ จรบุรมย์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ผอ. สนง.คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค เขต ๗ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัดอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร่วมทำบุญตักบาตรพร้อมพบปะพูดคุย สอบถามปัญหากับพี่น้อง พุทธศาสนิกชน ตามโครงการ”กิจกรรมเข้าวัดวันธรรมสวนะไหว้พระสวดมนต์ “มีผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนชาวตำบลขอนแก่น เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงเป็นจำนวนมาก ณ ศาลาการเปรียญ วัดโนนสะอาด หมู่ที่ ๖ บ้านโนนสะอาด ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีพระครูปลัดทองใบ สุปภาโส เจ้าอาวาสวัดโนนสะอาด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยการสวดมนต์ไหว้พระ รับศีล ทำบุญตักบาตร นมัสการและสรงน้ำ พระนาคปรก ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่โบราณคู่วัดคู่บ้านโนนสะอาด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินการดำรงชีวิต การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนสุภาพบุรุษผ้าโสร่ง สุภาพสตรีนุ่งผ้าซิ่น มีลวดลายสีสันสวยงามวิจิตร บ่งบอกถึงภูมิปัญญาอันล้ำค่าของประชาชนในชุมชนก่อนเดินทางกลับรับ วัตถุมงคล ประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อ ความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตจาก พระครูปลัดทองใบ สุปภาโส(พระอาจารย์ทอง) พระเกจิอาจารย์ผู้เปี่ยมล้นด้วยเมตตาธรรม ของชาวตำบลขอนแก่น อีกด้วยถือได้ว่า
ได้ทั้งบุญกุศล
อิ่มทั้งกาย อิ่มทั้งใจ สุขถึงธรรม สุขถึงใจ

//////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม :: ภาพ/ข่าว
สื่อฯสำนักข่าว,ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด