จันทบุรี 2562 เกิดอุบัติเหตุทางถนน 4 ครั้ง ตาย 6 บาดเจ็บ Admit 39 ราย สถิติลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติในปีที่ผ่านมา

0
45

จันทบุรี/สรุปสถิติอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์

จันทบุรี 2562 เกิดอุบัติเหตุทางถนน 4 ครั้ง ตาย 6 บาดเจ็บ Admit 39 ราย สถิติลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติในปีที่ผ่านมา

ข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2562 ที่เจ้าหน้าที่จากผู้ปฏิบัติระดับตำบล / อำเภอ คีย์ข้อมูลรายงานเข้าระบบ พบว่า จังหวัดจันทบุรีมีจำนวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้งสิ้น 40 ครั้งพบผู้บาดเจ็บ Admit ต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล 39 ราย เสียชีวิต 6 ราย มีการบูรณาการทหาร ตำรวจ อส.หน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น ท้องที่ กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน อปพร.และ ประชาชนจิตอาสาร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนมีการตั้งจุดตรวจ จุดบริการทั้งถนนสายหลัก และ ถนนสายรองรวม 38 จุดตรวจเรียกตรวจรถทั้งสิ้น 70,736 คัน พบผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร 13,261 ราย แยกเป็นไม่สวมหมวกนิรภัย 3,554 ราย / ไม่มีใบขับขี่ 3,703 ราย / ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 2,273 ราย / มอเตอร์ไซด์ไม่ปลอดภัย 1,827 ราย / ใช้ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด 949 ราย / ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร 284 ราย / ขับรถย้อนศร 231 ราย / ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ 170 ราย และเมาสุรี 160 ราย เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดรถตามคำสั่ง คสช.ที่ 46/2558 ในกรณีเมาสุรา หรือ ขับขี่แข่งขันในทางจำนวน 160 ราย เป็นรถยนต์ส่วนบุคคล 46 คัน รถจักรยานยนต์ 74 คัน หากเปรียบเทียบจำนวนจำนวนสถิติอุบัติเหตุในปีที่ผ่านมาพบว่า มีจำนวนการเกิดอุบัติเหตุลดลง 8 ครั้ง จำนวนผู้บาดเจ็บลดลง 6 ราย และจำนวนผู้เสียชีวิตที่รายงานเข้าระบบลดลง 1 ราย

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ทีมข่าวภูมิภาค
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก