จันทบุรี/มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด นำคณะครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ศึกษาเรียนรู้แนวทางพระราชดำริที่ศูนย์คุ้งกระเบน

0
67

จันทบุรี/มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด นำคณะครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ศึกษาเรียนรู้แนวทางพระราชดำริที่ศูนย์คุ้งกระเบน

จันทบุรี คิดค้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่เพื่อเยาวชนไทยยุคดิจิทัล ๔.๐

เย็นวันนี้ (17 เม.ย.62) ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด สำนักโครงการและจัดการความรู้ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. และภาคีเครือข่าย ได้นำ คณะกรรมการ และสมาชิก พร้อมทั้งครูสอนภาษาอังกฤษ บุคลากรในสถาบันการศึกษาที่เข้าโครงการตามรอยพระราชา The King’s Journey ศึกษาเรียนรู้ความสำเร็จของโครงการพระราชดำริอ่าวคุ้งกระเบนฯ ชมแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต โครงการพระราชดำริ กับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ไทยแลนด์ ๔.๐ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ สร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนาทักษะชีวิตรอบด้านของคุณครูภาษาอังกฤษซึ่งจะเอื้อต่อการพัฒนาทางด้านความคิด อารมณ์ และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้คุณครูสอน ต่อพระราชปณิธานเข้าใจ เข้าถึง “ศาสตร์พระราชา” และเพื่อสรรค์สร้างหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบใหม่สำหรับการสอนภาษาอังกฤษ โดยการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่ ๙ เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และได้สัมผัสสิ่งที่พระองค์ทรงทำเพื่อปวงชนชาวไทยเพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีความสุข

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ทีมข่าวภูมิภาค
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก