พิษณุโลก / #มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ในถิ่นทุรกันดาร อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก #นายพยุง คุ้มสุพรรณ อดีตนายอำเภอชาติตระการ พร้อมด้วยครอบครัวและญาติๆ ได้นำเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง พร้อมมอบเงินบำรุงโรงเรียน อีก จำนวน 5,000 บาท และเลี้ยงอาหารกลางวัน ซึ่งเป็นข้าวมันไก่ /ไอศกรีม มาให้เด็กนักเรียน และครู อาจารย์ โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง ได้รับประทานกัน

ซึ่งมี #นางสาวอริษา คำวันดี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง คณะครู อาจารย์ และเด็กนักเรียน รวมถึงผู้ใหญ่บ้าน มาให้การต้อนรับคณะกันเป็นจำนวนมาก

โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง เป็นโรงเรียนขยายโอกาส มีตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งหมด 145 คน และครู อาจารย์ จำนวน 14 คน….

ภาพ/ข่าว สุวิทย์ ศรีสุข รายงาน