“พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รอง ผบ.ตร.!!เป็นประธานการประชุมอบรมแนวทางการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ เตรียมความพร้อมข้าราชการตำรวจในการดูแลความปลอดภัยต่อพี่น้องประชาชน !!

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดการประชุมอบรมแนวทางการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ เตรียมความพร้อมข้าราชการตำรวจในการดูแลความปลอดภัยต่อพี่น้องประชาชน เสริมความรู้ สร้างทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

ตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้กำหนดหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของราชอาณาจักร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและรองรับภารกิจในการดูแลการชุมนุมสาธารณะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ

พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย และการดูแลรักษาความปลอดภัยของประชาชน

จึงมอบหมายให้ พลตำรวจเอก ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้กำกับ ดูแล และสั่งการ โดยมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารราชการ การตรวจสอบติดตาม การปราบปราม การกระทำความผิดต่อความสงบเรียบร้อย หรือความมั่นคงของรัฐ รวมไปถึงการดูแลในเรื่องของการดูแลการชุมนุมสาธารณะให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงกำหนดให้มีการประชุมอบรมแนวทางการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 และการจัดบรรยาย ภายใต้หัวข้อ “กฎหมายและแนวทางการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558”

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจาก พลตำรวจเอก ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสายงานความมั่นคง และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่รับผิดชอบงานด้าน ความมั่นคง และที่รับผิดชอบงานด้านการกำกับดูแลกองร้อยควบคุมฝูงชน!!

**************************************
#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ !!