18 เม.ย.62 : พ.อ.วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช รอง ผอ.รมน.จว.พิจิตร(ท.) ได้รับมอบหมายจาก นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผวจ./ผอ.รมน.จว.พิจิตร ให้เดินทางไปจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ กับทีมงานผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่นของ ต.หนองโสน และ ต.เนินปอ อ.สามง่าม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาระบบน้ำ , ธนาคารน้ำใต้ดิน , แผนการพัฒนาอาชีพ , ต้นแบบหมู่บ้าน โคก หนอง นา และแผนการสร้างเยาวชน บ.ว.ร.
แผนงานดังกล่าว จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก โครงการ Resilience Green community ของ ศปป.1 กอ.รมน. และจากกองทุนอนุรักษ์พลังงาน ผ่านทาง สบป.กอ.รมน. วงเงินรวมประมาณ 20 ล้านบาท ซึ่งจะมีการประเมินศักยภาพโครงการฯ และปรับวงเงินงบประมาณให้สมเหตุผล ในวันที่ 29 เม.ย.62 นี้ โดยทีมประเมินฯจาก ม.ราชภัฏ สวนสุนันทา