“แม่ทัพภาคที่2 ลงพื้นที่จ.เลย ชมอุทยาน ปลูก, สร้างฝาย”

พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ปฏิบัติภารกิจพื้นที่ จ.เลย โดยในช่วงเช้าเดินทางไปติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย ได้รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินโครงการ เยี่ยมชมอุทยาน, ปลูกต้นรวงผึ้ง และตรวจพื้นที่การเตรียมการก่อสร้างที่พักแรมของเจ้าหน้าที่ประจำอุทยาน สำหรับช่วงบ่ายไปทำพิธีจิตอาสาปลูกป่าเทิดพระเกียรติ ร.10 และพิธีจิตอาสาสร้างฝายมีชีวิต ที่ บ.นาหว้า ต.นาหว้า อ.ด่านซ้าย จ.เลย