คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ ม.ราชภัฏ นว. มอบทุนการศึกษา

0
56

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ ม.ราชภัฏ นว. มอบทุนการศึกษา

วันที่ 18 เมษายน 2562 นายอดุลย์ ศรีประทักษ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา สนธิรักษ์ กรรมการส่งเสริมกิจการฯ ได้มอบทุนการศึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2) ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประเภททุนเรียนดี ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 4 ทุน และทุนสงเคราะห์ ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 21 ทุน รวมนักศึกษาที่ได้รับทุนในครั้งนี้ 25 คน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 145,000 บาท ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏนครสวรรค์