วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา (ศูนย์ราชการจังหวัด ) ผ่านระบบ Video Conference จากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ส่วนกลาง) โดยมีนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน สำหรับจังหวัดพังงา ผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงดังกล่าวระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 รวม 7 วัน มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 22 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 23 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต ในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้แถลงปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 ด้วย