อบจ.พิษณุโลก ร่วมกับศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก จัดแข่งขัน “วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล” ประจำปี 2561 รอบชิงชนะเลิศศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และนางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน “วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561” รอบชิงชนะเลิศศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงยิมเนเซียม 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก จัดโดยจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก โดยมี นางอัจฉริยา เบญจพร ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขันฯ ภาคเหนือตอนล่าง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการแข่งขัน ทั้งนี้บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด โดยสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย จัดให้มีการแข่งขัน “วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล” ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 19 โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเยาวชนระดับประถมศึกษา อายุไม่เกิน12 ปี ทั้งทีมชายและทีมหญิง เพื่อส่งเสริมการกีฬาและพัฒนาประเทศชาติให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและประเทศชาติ และส่งเสริมสนับสนุนยุวชนให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬา เป็นโอกาสที่ยุวชนจะได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาวอลเลย์บอลได้พัฒนาขีดความสามารถและได้รับประสบการณ์จากการแข่งขันนำไปสู่การเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย คุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย ความมีน้ำใจนักกีฬา การรู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบและรู้จักทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ
สำหรับการแข่งขันฯ ครั้งนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก มีทีมนักกีฬาชายเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 8 ทีม และทีมนักกีฬาหญิงเข้าร่วมการแข่งขัน 8 ทีม รวมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 214 คน ซึ่งเป็นตัวแทนจากจังหวัดพิษณุโลก น่าน สุโขทัย แพร่ เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร พิจิตร และอุตรดิตถ์ โดยทีมที่ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และอันดับที่ 2 จะได้รับเหรียญรางวัลและทุนการศึกษา จำนวน 15,000 บาท, 10,000 บาท และ 6,000 บาท ตามลำดับ ส่วนทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 3 จะได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท นอกจากนี้ทีมชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลกไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 7-16 มกราคม 2562 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อไป ปรีชา นุตจัรส ราย งาน