รองผวจ.สุราษฎร์ฯประชุมคณะกรรมการจัดงานแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์แลธรรมชาติเขาท่าเพชร ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 4/2562
วันนี้(18 เม.ย.62) ที่ห้องนางยวน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะกรรมการจัดงานแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 4/2562 พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้สรุปผลการดำเนินงานจัดงานแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562 ได้เสร็จสิ้น โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 80 องค์กร จำนวนขบวนแห่ที่ร่วมงานจำนวน 71 ขบวน และเงินบริจาคที่ได้รับการบริจาคจากหน่วยงานต่างๆ และผู้มีจิตศรัทธาบริจาคผ่านตู้จำนวน 457,586.25 บาท ซึ่งขณะนี้ได้นำเงินจำนวนดังกล่าวเข้าบัญชีพัฒนาพระธาตุศรีสุราษฎร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้มียอดเงินในบัญชีปัจจุบัน ดังนี้ คือบัญชีมูลนิธิรักษ์พระธาตุศรีสุราษฎร์ จำนวน 311,665.23 บาท และบัญชีพัฒนาพระธาตุศรีสุราษฎร์ จำนวน 4,135,297.14 บาท