นายปรีชา เดชพันธ์ รองผู้ว่า นครสวรรค์ ลงพื้นที่เองตรวจสอบโกดังข้าว ของ อคส.และอตก.เพื่อความโปร่งใส

0
132
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

นายปรีชา เดชพันธ์ รองผู้ว่า นครสวรรค์ ลงพื้นที่เองตรวจสอบโกดังข้าว ของ อคส.และอตก.เพื่อความโปร่งใส วันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัว ร่วมต้อนรับนายปรีชา เดชพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้เดินทางมาตรวจสอบคลังเก็บข้าว อคส. และ อตก. โดยมีพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ หน่วยทหาร และตำรวจในพื้นที่ร่วมตรวจสอบ ณ บริษัท บีเคเค เทรดดิ้ง จำกัด ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ผลการตรวจสอบทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และข้าวก็ยังอยู่ครบตามจำนวน เป็นโครงการของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้ตรวจสอบเกี่ยวกับโรงสีที่เป็นคลังเก็บข้าว ของ อคส. และ อตก. ซึ่งจากการตรวจสอบ ทุกอย่างผ่านไปด้วยความเรียบร้อย และจะมีการสุ่มตรวจในอำเภออื่นๆอีกของจังหวัดนครสวรรค์