a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

จ.หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ลงดาบปิดเอเชียพีค ไนท์บราซ่า หนองคาย 5 ปี ที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ บริเวณศูนย์การค้าเอเซียพีค หลังเกิดเหตุทหารถูกกลุ่มวัยรุ่นใช้ขวดทุบเป็นปากฉลามแทงลำคอเสียชีวิตขณะเข้าระงับเหตุ
วันที่ 17 เมษายน 2562 เวลาประมาณ 19.00 น.นายคณกร เครือวรรณ นายอำเภอเมืองหนองคาย รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นายทักษิณ สุวรรณศรี ปลัดอำเภอเมืองหนองคาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคาย และเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองหนองคาย นำคำสั่งจังหวัดหนองคาย ที่ 1237/2562 ลงวันที่ 17 เม.ย. 2562 เรื่อง สั่งปิดสถานที่ประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ บริเวณศูนย์การค้าเอเชียพีค กำหนดเวลา 5 ปี โดยมี นายกิตติพันธ์ พิรุฬห์โกศล รับเป็นพนักงานของบริษัทเป็นผู้รับแจ้งแทนเนื่องเจ้าของไม่อยู่ในพื้นที่เดินทางไปต่างจังหวัดและได้ทำการปิดประกาศคำสั่ง ณ สำนักงานของศูนย์การค้าเอเชียพีค ไนท์บราซ่า หนองคาย
นายทักษิณ สุวรรณศรี ปลัดอำเภอเมืองหนองคาย เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดหนองคาย ได้มีคำสั่งปิดสถานที่ประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ บริเวณศูนย์การค้าเอเชียพีค ไนท์บราซ่า หนองคาย เป็นเวลา 5 ปี ลงนามโดย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชราชการจังหวัดหนองคาย
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2562 เวลาประมาณ 00.10 ของ ได้เกิดเหตุทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นที่บริเวณลานคอนเสริต์ภายในบริเวณศูนย์การค้าเอเชียพีค ทำให้พลทหารพลนิกร ยศมาร สังกัด ป.3พัน 13 ปฎิบัติหน้าที่ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดหนองคาย เสียชีวิตขณะเข้าไประงับเหตุ วันดังกล่าวยังพบว่าผู้ประกอบการได้ปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำผิดกฎหมาย หรือกระทำการประมาทเลินเล่อ หรือกระทำการโดยประมาทในการจัดกิจกรรมเชิญชวนมวลชนจำนวนมากเข้ามาใช้บริการ โดยมีการแสดงดนตรี การจัดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และปล่อยให้มีการมั่วสุมของกลุ่มมวลชนต่างๆ ภายในบริเวณดังกล่าวโดยไม่วางแผนเตรียมการเรื่องการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งสามารถเล็งเห็นผลได้อย่างวิญูญูชน พร้อมทั้งปล่อยให้คนเข้าใช้บริการโดยไม่ตรวจคัดกรองให้เหมาะสม ซึ่งอาจมีบุคคลต่ำกว่า 20 ปี รวมอยู่ด้วย และจากพฤติการณ์ปรากฎได้ชัดเจนทางสื่อต่างๆ ว่าได้ปล่อยให้มีการจำหน่ายสุราให้แก่ผู้ที่มีอาการมีนเมาอันเป็นความผิดตามกฎหมาย ปรากฎชัดว่ามีกลุ่มวัยรุ่นมั่วสุมและใช้อาวุธทำร้ายร่างกาย และต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามอำนาจหน้าที่ พฤติการณ์ดังกล่าวจึงถือได้ว่า เป็นเหตุสะเทือนขวัญและเหตุอุกฉกรรจ์ ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีและเป็นภัยร้ายต่อประชาชน
อาศัยอำนาจของคำสั่งคณะหัวหน้ารักษาความสงบเเห่งชาติ ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ข้อ 4 และตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 50 ลงวันที่ 14 มกราคม ข้อ 2 และข้อ 3 จังหวัดหนองคาย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย จึงได้มีคำสั่งปิดสถานของสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการ ภายในบริเวณศูนย์การค้าเอเชียพีค ไนท์บราซ่า หนองคาย กำหนด 5 ปี ตังแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2567