ช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ตามโครงการ ๑ ตำบลซ่อม ๑

0
53
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

เมื่อวันที่ ๕ พ.ย.๖๑ เวลา ๐๙๓๐ หมู่ รส.ประจำ อ.ตากฟ้า จว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๒ (ป.๔ พัน.๔) พร้อมด้วยกำลังพล ป.๔ พัน.๔ ,อบต.เขาชายธง ,ผญบ.ม.๘ ต.เขาชายธง และประชาชนในพื้นที่ ต.เขาชายธง เข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ตามโครงการ ๑ ตำบลซ่อม ๑ ตำบลสร้าง ซึ่งเป็นบ้านของนางเย็น ดีเมี้ยน อายุ ๘๕ ปี อาศัยอยู่กับลูกชาย ๑ คน ที่อยู่อาศัยมีสภาพที่ชำรุดทรุดโทรม หลังคารั่วและเป็นผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตรวมถึงได้มีที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น ณ บ้านเลขที่ ๑๒๘ ม.๘ ต.เขาชายธง อ.ตากฟ้า จว.น.ว. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย