จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นห่วงประชาชนที่ต้องเดินทางกลับมาทำงานที่กรุงเทพฯ

0
81

จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นห่วงประชาชนที่ต้องเดินทางกลับมาทำงานที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่(รถ)(เรือ)(เรือ)
วันอังคาร ที่ 16 เมษายน 62 เวลา 11.45-13.30 น.
นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้
นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยคณะกรรมการกำกับ ดูแลการปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 (ชุดที่ 1) ประกอบด้วย
-ท้องถิ่นจังหวัด(รถ)(เรือ)(เรือ)
แล้วเมื่อเวลา เวลา 11.45-13.30 น.
นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้
นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยคณะกรรมการกำกับ ดูแลการปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 (ชุดที่ 1) ประกอบด้วย
-ท้องถิ่นจังหวัด
-โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
-พัฒนาการจังหวัด
-สรรพสามิตรพื้นที่นครศรีธรรมราช
-ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในพื้นที่ดังนี้
1.สถานีรถไฟนครศรีธรรมราช
2.จุดตรวจสี่แยกเบ็ญจมฯ อ. เมือง
3.จุดตรวจสี่เเยกบ้านน้ำแคบ อ.พรหมคีรี
4.ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
(รถ)(เรือ)(เรือ)ว่าที่ร้อยตรีเจษฎา เพชรเกลี้ยง/นครศรีธรรมราช รายงาน
-โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
-พัฒนาการจังหวัด
-สรรพสามิตรพื้นที่นครศรีธรรมราช
-ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในพื้นที่ดังนี้
1.สถานีรถไฟนครศรีธรรมราช
2.จุดตรวจสี่แยกเบ็ญจมฯ อ. เมือง
3.จุดตรวจสี่เเยกบ้านน้ำแคบ อ.พรหมคีรี
4.ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
(รถ)(เรือ)(เรือ)ว่าที่ร้อยตรีเจษฎา เพชรเกลี้ยง/นครศรีธรรมราช รายงาน