ตราด ชาวบ้านหมู่ 1 บ้านเจ๊กลัก จ.ตราด ฉลองพระเจดีย์ทราย

ในเทศกาลสงกรานต์เป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณ พร้อมทําบุญตักบาตรปล่อยเรือลอยทุกข์ เพื่อขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้พ้นไปจากหมู่บ้าน

วันที่ 16 เมษายน 2562 เมื่อเวลา 07.00 น. นายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ เพื่อขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้พ้นไปจากหมู่บ้าน โดยมี นายเสาร์ พรมรอด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 บ้านเจ๊กลัก นายอากร เจริญผล นายก อบต.คลองใหญ่ ร.อ.ทรงกรด เปรมเดช หัวหน้าพัฒนาสัมพันธ์มวลชน 1307 และคณะกรรมการหมู่บ้านเข้าร่วมพิธีทําบุยอุทิศส่วนกุศลเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่หมู่บ้าน โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ จํานวน 5 รูป มาเจริญพระพุทะมนต์ที่ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 1 บ้านเจีกลัก ต.คลองใหญ่ และพิธีกรรมตามความเชื่อปล่อยเรือลอยทุกข์ ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเทสกาลสงกรานต์ เป็นประจําทุกปี พร้อมฉลองพระเจดีย์ทราย นายเสาร์ พรมรอด ได้กล่าวว่า พิธีทําบุญฉลองพระเจดีย์ทรายและทําบุญตักบาตรปล่อยเรือลอยทุกข์ เป็นประเพณีที่ชาวบ้านสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ การทําบุญอุทิศส่วนกุศลในครั้งนี้ ชาวบ้านต่างนําอาหารหวานคาว มาร่วมกันทําบุญเพื่อสืบสานประเพณี พร้อมฉลองพระเจดีย์ทราย และปล่อยเรือลอยทุกข์ อีกทั้งเพื่อขจัดปัดเป่าสิ่งอัปมงคลให้พ้นจากหมู่บ้าน และให้เจ้าพ่อเจ้าแม่หมู่บ้านเจ๊กลักด้วย ที่ชาวบ้านเคารพนับถือ ช่วยปกปักรักษาและคุ้มครองชาวบ้านให้พ้นภัยจากอันตรายทั้งปวง และขอให้ทํามาค้าขึ้น ชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุข นายเสาร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 กล่าวเสริมว่า การจัดงานประเพณีปล่อยเรือลอยทุกข์และฉลองพระเจดีย์ทรายในครั้งนี้ เป็นความเชื่อของชาวบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทําการประมงพื้นบ้านเกือบ 80% และรองลงมาก็อาชีพทําส่วนเล็กน้อย ชีวิตจึงผูกพันอยู่กับสายนํ้า ความทุกข์และสิ่งอัปมงคล สิ่งเลวร้ายต่างๆสามารถขับไล่ออกจากหมู่บ้านได้ด้วยการใส่เรือปล่อยลงทะเล นอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าพิธีกรรมดังกล่าวเป็นการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทะเล จึงร่วมกันจัดเป็นงานประเพณีสืบต่อกันมาทุกๆปี สืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนแล้ว เป็นประธานในพิธีฉลองเจดีย์ทรายในเทศกาลสงกรานต์เป็นประเพณีที่มีแต่โบราณ พร้อมทําบุญตักบ าตรปล่อยเรือลอยทุกข์ พร้อมกันนี้ยังมีผู้ใจดีนําข้าวสารมาแจกให้กับผู้สูงอายุอีกจํานวน 126 ถุง อีกด้วย เนื่องในเทศกาลสงการนต์ต่อเนื่องกันมา

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ทีมข่าวภูมิภาค
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก