เทศบาล นครนครสวรรค์ จัดสงกรานต์ อย่างยิ่งใหญ่ ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา มันส์ยกหาด มีปาร์ตี้โฟม ชาวบ้านสนุกสนานกันเต็มที่
นายจิตติเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “มันส์ยกหาด..สงกรานต์ต้นเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2562 พร้อม คณะผู้บริหารเทศบาล นครนครสวรรค์ หลังจากพิธีเปิด ได้ ฉีดน้ำ เป็นละอองฝอยให้กับประชาชน ในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงที่เดินทางมาร่วมสนุกสนาน เล่นน้ำ ในสงกรานต์มันส์ยกหาด โดย ประชาชนจากชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ และประชาชน จากทั่ว จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียง ได้สนุกสนานกันจำนวนนับพันคน ณ เวทีหาดทรายต้นแม่น้ำเจ้าพระยา