หนองคาย พาณิชย์จังหวัด จัดกิจกรรมเสวนา”อดีตสู่อนาคต ตลาดประชารัฐต้องชม” เพื่อประชาสัมพันธ์ตลาดประชารัฐต้องชม แห่งที่ 1 ของหวัดหนองคาย
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ที่ ตลาดประชารัฐต้องชม บริเวณตลาดแคมของถนนคนเดินหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมเสวนา “อดีตสู่อนาคต ตลาดประชารัฐต้องชม” โดย มีนายวีระชัยโชค มงคลภูมิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย นางกรณี ถนอมกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด นายเวียน ธรรมสร รักษาราชการเกษตรจังหวัดหนองคาย นางปุญญวีย์ หินคล้าย ผู้ประกอบการตลาดประชาต้องชม ร่วมในการเสวนา ครั้งนี้
สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ตลาดประชารัฐแห่งที่ 1 ของจังหวัดหนองคาย (ตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดแคมของหนองคาย) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้า ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านอัตลักษณ์ชุมชน เอกลักษณ์พาณิชย์ ของตลาดประชารัฐต้องชมจังหวัดหนองคาย ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในตลาดเพิ่มขึ้น
ตลาดแคมของหนองคายหรือ ถนนคนเดินเมืองหนองคาย เปิดทุกวันเสาร์ เวลา 16:00-22:00 น. ตั้งแต่ท่าเทียบเรือหายโศกเลียบแม่น้ำโขงไปจนถึงตลาดท่าเสด็จ เป็น ศูนย์รวมจุดนัดพบ ยามค่ำคืนของชาวหนองคาย สถานที่น่าเดิน ชมเพลินๆ เดินรับลมเย็นๆริมฝั่งโขง มีสินค้าหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภค บริโภค สินค้าจากเกษตรกร สินค้าที่มีเอกลักษณ์พื้นถิ่นของจังหวัดหนองคาย มีกิจกรรมต่างๆมากมายภายในบริเวณตลาด มีเวทีการแสดงศิลปะวัฒนนธรรม การแสดงของน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงการแสดงจากผู้สูงอายุจากโรงเรียนชราบาล นอกจากนั้น ยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับครอบครัวได้ซื้ออาหารมารับประทานร่วมกัน
ฤาษีลภ/มนเดช/จังหวัดหนองคาย