เจ้าของร้านมือถือดังเมืองประจวบฯแจกข้าวสารอาหารแห้ง  ตอบแทนพระคุณลูกค้าช่วงสงกรานต์

วันที่ 15 เมษายน 2562 ที่.ร้าน บิ๊กโฟน ริมถนนสละชีพ เขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์   นาย ภูมิศักดิ์ นิลพันธุ์ เจ้าของร้าน โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์มือถือ ”  เปิดเผยว่า ในทุกปีของช่วงวันสรงกรานต์ในวันที่ 15 เมษายน  ได้ร่วมกับญาติแจกบัตรคิวรับอาหารเเห้ง ให้กับประชาชนที่มีฐานะยากจนและด้อยโอกาสครอบครัวละ 1 ชุด  ประกอบด้วย ข้าวสาร น้ำมันพืช และน้ำตาล อย่างละ 1 ถุง จำนวน 300 ชุด เป็นการตอบแทนสังคมและลูกค้าที่ใช้บริการ โดยได้แจกต่อเนื่องติดต่อกันมาทุกปีเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวของผู้ด้อยโอกาส.

อุดมศักดิ์ นิ่มเซียน.หัวหิน/ประจวบฯ