ปทุมธานี / หนุ่มใหญ่ ชาวจังหวัดศรีสะเกษ ฝากความหว่งใยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางไกลเพื่อกลับฐิ่นฐานบ้านเกิด ช่วงเทศการสงกรานต์ ปี 2562 อย่างปลอดภัย

0
37

ปทุมธานี / หนุ่มใหญ่ ชาวจังหวัดศรีสะเกษ ฝากความหว่งใยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางไกลเพื่อกลับฐิ่นฐานบ้านเกิด ช่วงเทศการสงกรานต์ ปี 2562 อย่างปลอดภัย !

ก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีกับทุกๆท่านครับ วันนี้ 15 เมษายน 2562 ก็ยังถือว่ายังอยู่ในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ ก็ถือว่าเป็นวันดีวันขึ้นปีใหม่ของไทยเรา ก็เป็นปกติและถือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมานมนาน ตั้งแต่สมัยเก่าก่อนรุ่นปู่ย่าตายาย ก็ยึดถือกันมาตลอด ก็แน่นอนล่ะครับ ! ที่วันสงกรานต์ ของทุกๆปี บรรดาพ่อแม่พี่น้อง ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใด ก็จะต้องเดินทางเพื่อกลับ ไปถิ่นฐานบ้านเกิด ทั้งนี้ก็เพื่อกลับไปเจอะเจอกัน พร้อมหน้าพร้อมตา บรรดาลูกหลานก็จะต้องกลับไปเพื่อรดน้ำดำหัวผู้มีพระคุณ จะเป็นปู่ย่าตายายพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อแสดงความกตัญญูแด่ผู้มีพระคุณก็เพื่อขอพร
ผมก็ต้องขอให้ทุกๆท่านที่จะต้องขับขี่รถยนต์เดินทางกลับบ้าน เดินทางไกลๆ ก็ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัย ถึงที่หมายทั้งไปและกลับนะครับเจ้านาย !!!
วันนี้ผมมีตัวอย่างดีๆ ของครอบครัวหนึ่งที่บรรดาพี่น้องได้เดินทางมาพบปะกันในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ ที่เดินทางมาจาก ภาคต่างๆที่เดินทางด้วยรถยนต์กันเป็นระยะทางหลายร้อยกิโลเมตร เพื่อที่จะมาเจอะเจอพบปะสรรค์สรรค ในช่วงของเทศการสงกรานต์ในปีนี้กันอย่างปลอดภัย อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา ที่ได้มาเจอะเจอกันเช่นนี้ทุกๆปี ทำให้มีความสุขกับคนในครอบครัวที่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันในปีนี้ ?
นายสุนัน ทองไพบูลย์ ที่จะต้องขับรถยนต์เพื่อเดินทางมาจาก จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อที่จะต้องขับรถเป็นระยะทางถึง 600 กว่ากิโลเมตร กว่าจะมาถึงจังหวัดปทุมธานี เพื่อมาพบปะพี่น้องในปีนี้ยังฝากถึงผู้ที่จะต้องขับรถเดินทางไกล ขอให้เตรียมร่างกายให้พร้อมให้พักผ่อนให้เพียงพอ ที่สำคัญคือไม่ดื่มสุรา หรือของมึนเมาในขณะขับขี่ และข้อสำคัญขอให้ช่วยกัน ปฏิบัติตามกฏจราจรอย่างเคร่งครัด และที่สำคัญที่สุดก็คือต้องมีน้ำใจเผื่อแผ่ให้กับผู้ที่ใช้เส้นทางร่วมกันและขอให้ทุกท่านเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัยทุกๆท่าน นะครับ !!!