ขับเคลื่อนกิจกรรม “บ้านตาก เมืองสะอาด” ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก

0
65

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561
ตำบลตากออก ขับเคลื่อนกิจกรรม “บ้านตาก เมืองสะอาด” ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก
โดย นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตาก มอบหมาย นายเอกสิฏฐ์ วิไลศิลป์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง หน.นพรัตน์ วงโมรา หน.อุทยานไม้กลายเป็นหิน นางเยา เรืองเกตุ กำนันตำบลตากออก ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย แพทย์ สาราวัตรกำนัน “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” และพี่น้องประชาชน ร่วมกันทำความดีเพื่อแผ่นดินช่วยกัน ปรับปรุง รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองตามนโยบายรัฐบาล มท. ปค. และจังหวัดตาก ร่วมกันทำความตัดต้นไม้ สะอาดถนนบริเวณถนนสายเลี่ยงออกสายเอเชีย เพื่อความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดีและแสดงออกถึงความตั้งใจทำให้ “บ้านตาก เมืองสะอาด”

สมภพ ข่าว TV ONLINE รายงาน