พะเยา PM2.5) มีค่า 74 ไมโครกรัมยังเกินค่า หมอกควันปกคลุมทั้งจังหวัด

0
27
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

พะเยา PM2.5) มีค่า 74 ไมโครกรัมยังเกินค่า หมอกควันปกคลุมทั้งจังหวัด

วันที่ 15 เมษายน 2562 สภาพอากาศจังหวัดพะเยาช่วงเช้าเย็นพอสายและบ่าย อากาศจะร้อนอบอ้าวตลอดทั้งวัน ท้องฟ้าปกคลุมไปด้วยหมอกควัน  จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศสนามกีฬากลางจังหวัด ต.บ้านต๋อม อ.เมือง พะเยา พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 74 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชน

สำหรับสถานการณ์ไฟป่า จังหวัดพะเยา เกิด จุดความรัอน รวม 43 จุด สถานการณ์ไฟป่า ก็ยังเกิดขึ้นแต่ละพื้นที่ โดยมีเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ทำการดับ โดยพบว่าบางพื้นที่ไฟป่าได้ลุกไหม้บนพื้นที่บนเขาที่สููงชันบนยอดเขาทำให้ยากแก่การเข้าไปทำการดับ และได้ทำแนวกันไฟ ป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอด 24 ชั่วโมง

เมื่อ เวลา 20.00 น. ของสันที่ 14 เม.ย เกิดเหตุไฟไหม้ป่าชุมชน หมู่ ที่ 6 ตำบลจำป่าหวาย นายสุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอเมืองพะเยา ได้มอบหมายให้ นายยุรนันท์ จอมมิ่ง ปลัดอำเภอเมืองพะเยา พร้อมด้วยกำนัน ผญบ. ผู้ช่วยฯ แพทย์ ผรส. ตำบลจำป่าหวายและเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ของ อบต.จำป่าหวาย รวมกำลังกันจำนวน 20 คน ช่วยกันดับไฟป่าบริเวณป่าชุมชนในพื้นที่ของหมู่ที่ 6 ตำบลจำป่าหวายอำเภอเมืองพะเยา และสามารถดับไฟป่าได้เบื้องต้นพื้นที่ป่าชุมชนถูกไฟไหม้เสียหายไปเป็นจำนวน10ไร่